Valtuustoryhmä 2021-2025

Reijo Keskinen, sitoutumaton Maatalousyrittäjä
Ville Klasila Varatoimitusjohtaja
Mikkola Antti-Jussi Maanviljelijä
Mikko Rönni Opistoupseeri evp, yrittäjä
Jouko Saarikko Yrittäjä, Rakennusmestari
Kirsi Saarinen Koulunkäynninohjaaja
Pertti Salminen Kenrm (evp), VTT
Kalle Vaismaa, sitoutumaton Professori, TkT, TM
Rainer Zeitlin Kirurgi, LT