Luottamustoimet

Pälkäneen Kokoomuksen vaalitavoitteet 2021-2025

Pälkäne, elinvoimainen, itsenäinen, hyvän arjen kunta, jonka talous on tasapainossa

Elinvoimainen kunta

Kunnan sijainti on ihanteellinen yritystoimintaan. Kunta on panostanut kattavan valokuituverkon rakentamiseen. Valokuidun ansiosta Pälkäneellä on hyvät etätyön mahdollisuudet. Kokoomus haluaa panostaa jatkossa digitaalisten palvelujen kehittämiseen kaikilla elämän alueilla. Kunta ja yritykset tarvitsevat toisiaan. Kannustamme kuntaa tukemaan yrityksiä hankintatoimen kehittämisessä ja koulutuksessa. Yritysten mukana saadaan myös perheitä ja elinvoimaa. Huolehditaan siitä, että kunnassa on myös tulevaisuudessa riittävästi elintilaa niin yrittämiseen kuin asumiseenkin ja pidetään kustannukset maltillisina.

Pälkäne kuuluu hiilineutraalien kuntien (HINKU) verkostoon, jonka vuoksi kokoomus tulee edistämään modernia jätehuoltoa, kierrätystä ja kiertotaloutta. Kannustamme aurinko- ja tuulivoiman käyttöön. Tavoitteenamme on saada sähköautojen latauspisteitä eri puolille kuntaa.

Kunnassa tulee tavoitella luontopainotteisuutta kaikissa mahdollisissa toiminnoissa, esim. varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä vapaa-ajan aktiviteeteissa. Lähiliikkumisympäristöihin tulee panostaa maastoa ja vesistöympäristöä hyödyntäen, mm. Pikku-Sappeen ehostamisella lähiluontokohteeksi. Kehitetään ja vahvistetaan matkailuyhteistyötä naapurikuntien kanssa. Kunnan yleisilmeeseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota esim. selvittämällä erilaisia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia.

Kannustamme kuntaa uudenlaiseen ajattelutapaan koulujen ja opetuksen kehittämisessä siten, että kaikilla oppilailla koko kunnan alueella on sujuva, turvallinen, laadukas ja nykyaikainen oppimispolku, jossa voidaan hyödyntää monipuolisesti koulun koko ammattitaitoista henkilökuntaa. 

Itsenäinen kunta

Pälkäneen sijainti neljän kaupungin työssäkäyntialueella, puhdas luonto, hyvät harrastusmahdollisuudet esim. Kostia Areena, Laipanmaan ja Sappeen vapaa-ajan keskus, alhainen velka-aste, kohtalainen työpaikkaomavaraisuus ja aktiivinen kylätoiminta ovat hyviä lähtökohtia kunnan itsenäiselle asemalle tulevaisuudessakin. Pälkänettä tulee mainostaa monin tavoin eri lähteissä. Pälkäne tulee saada ”maailmankartalle”. Jokainen kuntalainen voi tahollaan kertoa kotikunnan vahvuuksista ja hyvistä asioista. On ryhdyttävä selvittämään Pälkäneen mahdollisuuksia liittyä Tampereen seutukuntaan. 

Hyvän arjen kunta

Pälkäne tarjoaa varhaiskasvatusta ja perusopetusta nykyaikaisin menetelmin lähellä asuinpaikkaa. Kunnassa on myös yliopistoon johtavaa lukio-opetusta. Jatkossa tulee erityisesti panostaa keinoihin, joilla saa nopeasti ja helposti yhteyden sote-ammattilaisiin esim.  puhelinneuvonnan ja sähköiseen asioinnin avulla. Kirjaston toimipisteisiin voisi sijoittaa sote-asiointipisteet.  Kaikessa kunnan päätöksenteossa tulee keskeisenä periaatteena olla kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunnan tulee seurata asukkaidensa terveydentilaa ja vaikuttaa palveluiden kohdistamiseen tarpeiden mukaan.

Joukkoliikennettä tulee kunnassa ryhtyä kehittämään erityisesti taajamien ja rajanaapurikuntien välillä unohtamatta sisäisen palveluliikenteen ja lähiliikkumisympäristön kehittämistä. 

Huolehditaan siitä, että Pälkäne on hyvän arjen kunta kaikenlaisille ja kaiken kokoisille talouksille. Kuntaan on saatava lisää hyvän elämän mahdollisuuksia kaikille senioreille hyödyntäen yksityisten toimijoiden palveluita ja terveysteknologiaa. Kehitetään yhdessä nuorten ja kuntapäättäjien kanssa matalan kynnyksen vuorovaikuttamisen tapaa. Etsitään lapsiperheille uusia ratkaisuja arjen helpottamiseen (päivähoito, ip-kerhot). 

Tasapainoisen talouden kunta 

Taloudellinen ajattelu tulee ulottaa kaikkeen kunnan toimintaan. Verotulojen suotuisa kehitys on sidoksissa kunnan väkiluvun kasvuun. Kunnan tulee tehdä pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistöjensä käytöstä ja tarpeesta sekä luopua kaikista niistä, joille ei ole tarvetta. Kunnan tulee ottaa vahvemmin isännän rooli omistamissaan yhtiöissä ja asettaa yhtiöille tuottovaatimukset, josta vastaa yhtiön hallitus. Kunnan palveluverkkoa tulee kehittää tarpeiden ja väkiluvun kehityksen mukaan.